Industriële installaties stellen hoge eisen aan de kwaliteit van energie en de elektrotechnische infrastructuur. Indien deze kwaliteit niet wordt gewaarborgd kan dit leiden tot een verstoorde stroomvoorziening die een aanzienlijke schade tot gevolg kan hebben (o.a. stilstand van productieproces, schade aan installaties, verloren gaan van gegevens).

Het is daarom belangrijk om potentiële oorzaken van een stroomstoring inzichtelijk te maken waarna passende maatregelen genomen kunnen worden om deze storingen te voorkomen.

Het uitvoeren van een netanalyse kan daarbij helpen waarbij gedurende een meetperiode een groot aantal grootheden wordt geregistreerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om te beoordelen of er zich problemen voordoen in de energievoorziening, om het energieverbruik nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen of de bestaande elektrische installatie nog geschikt is om te worden uitgebreid met extra verbruikers.