Netvervuiling, hogere harmonischen

Door toenemend gebruik van elektronische apparaten raakt het elektriciteitsnet vervuild. Er ontstaan storingen in het net.

 

Deze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld gelijkstroommotoren of gelijkrichters. Hierdoor ontstaan hogere 'harmonischen'. De transformator dient meer energie te leveren dan nodig is, wat extra opwarming met zich meebrengt. Hogere harmonischen zorgen voor extra blindvermogen, voor overbelasting van transformatoren en condensatoren en kunnen storingen veroorzaken in elektronische apparatuur. 

kWh meters registeren geen hogere harmonischen. Pentaq Energy Solutions meet met Power Analysers de afzonderlijke harmonischen componenten voor alle fasen. Belangrijke power quality parameters worden bewaakt en opgeslagen. Helder en doelgericht kunnen wij op elke moment van de dag harmonischen meten. Meer weten ? Power Quality.