Pentaq

Pentaq

donderdag, 05 september 2019 08:03

Maak een afspraak

Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden van zonne-energie. Bel vandaag nog voor het maken van een afspraak.

donderdag, 05 september 2019 07:56

Stap 5: Service en onderhoud

Nadat de installatiefase is afgerond kan het opwekken van groene stroom beginnen! We blijven het systeem pro-actief monitoren voor een optimale opbrengst. We houden in de gaten of er eventuele storingen zijn. U hoeft hier niets voor te doen, dit is onze standaard service waar u van op aan kunt. Wanneer u voor een extra onderhoudscontract kiest zorgen wij voor verder onderhoud van uw systeem. Dit varieert van complete verzorging van reiniging, NEN keuringen, visuele/thermische inspectie, verzekeringen en nog veel meer. Zo bent u altijd verzekerd van een optimaal werkend systeem en kWh-garantie.

donderdag, 05 september 2019 07:55

Stap 4: Installatie

In overleg met u starten we met de installatie van het systeem. U kunt alles aan ons overlaten. We controleren, voordat we starten, een aantal punten zoals: Hebben we goedkeuring van de netbeheerder? Is de subsidie toegekend? En is er een trafo nodig? Pas wanneer we alle antwoorden hebben gaan we het systeem realiseren. Een van onze projectleiders is tijdens de installatie uw contactpersoon. Hij begeleidt het installatieproces en houdt toezicht op de vorderingen van het project. We ronden deze stap af met een oplevering en controleren de laatste details. We zorgen dat u tevreden bent.

donderdag, 05 september 2019 07:54

Stap 3: Financiering

Afhankelijk van uw wensen begeleiden wij u tijdens het gehele financieringstraject. Indien u wenst om het systeem zelf te financieren, kunnen wij u in contact brengen met onze relaties bij verschillende banken. Daarnaast hebben wij ervaring met het realiseren van projecten door middel van crowdfunding. Hierdoor kunt u ervoor kiezen de directe gemeenschap of andere investeerders te betrekken bij uw duurzame project. U kiest de vorm, wij begeleiden u hierbij.

donderdag, 05 september 2019 07:53

Stap 2: Subsidieaanvraag

Wij vragen de subsidie voor u aan, u hoeft niets te doen. Wat de beste zet is hangt af van het dakoppervlak en de ontwerpkeuze. Samen bekijken we wat de slimste zet is. We kunnen verschillende subsidies aanvragen. In Nederland zijn er tot op heden verschillende vormen van subsidies voor zonnestroom systemen. Op dit moment is de SDE+ subsidie de meest belangrijke variant voor onze klanten. Met deze subsidie groeit uw rendement en zakt de terugverdientijd aanzienlijk voor uw PV-installatie. Deze subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen met verduurzamen, zodat we onder andere kunnen gaan voldoen aan het klimaatakkoord.

donderdag, 05 september 2019 07:52

Stap 1: Ontwerpen

Een goed systeemontwerp is cruciaal om optimaal rendement uit het systeem te halen. We bekijken tot in detail wat de beste oplossing is voor uw bedrijf. We zien dit als de puzzelstukjes samenbrengen tot een geheel waarin de wensen en mogelijkheden perfect samenkomen. We werken met gedetailleerde luchtbeelden, hoogtekaarten, obliekbeelden en horizon projecties. Wij bekijken alle opties om tot een goed legplan te komen. In overeenstemming met u komen we tot de juiste ontwerpkeuze. We ronden deze stap af met een definitief ontwerp wat de leidraad vormt voor de realisatie.

donderdag, 05 september 2019 07:52

Onze werkwijze in vijf stappen:

donderdag, 05 september 2019 07:38

Zonne-energie: besparen én verduurzamen

                     

               

woensdag, 04 september 2019 15:28

Zonne-energie

Besparen én verduurzamen

dinsdag, 27 augustus 2019 13:08

Netanalyses door Pentaq

Industriële installaties stellen hoge eisen aan de kwaliteit van energie en de elektrotechnische infrastructuur. Indien deze kwaliteit niet wordt gewaarborgd kan dit leiden tot een verstoorde stroomvoorziening die een aanzienlijke schade tot gevolg kan hebben (o.a. stilstand van productieproces, schade aan installaties, verloren gaan van gegevens).

Het is daarom belangrijk om potentiële oorzaken van een stroomstoring inzichtelijk te maken waarna passende maatregelen genomen kunnen worden om deze storingen te voorkomen.

Het uitvoeren van een netanalyse kan daarbij helpen waarbij gedurende een meetperiode een groot aantal grootheden wordt geregistreerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om te beoordelen of er zich problemen voordoen in de energievoorziening, om het energieverbruik nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen of de bestaande elektrische installatie nog geschikt is om te worden uitgebreid met extra verbruikers.

Pagina 1 van 2

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze aan één van onze medewerkers!

Bel of mail!