SCIOS Scope 8 (NEN3140, NEN1010) inspecties

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de inspectiemethodiek vanuit de NEN 3140. De SCIOS Scope 8 keuring heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is namelijk het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Er zijn verschillende redenen waarom u een SCIOS Scope 8 inspectie kunt laten uitvoeren. Zo voorkomt u mogelijk schade aan de installatie en het personeel, maar ook neemt de bedrijfszekerheid daarmee toe. Ook zorgt u ervoor dat de elektrische installatie de wettelijke zorgplicht nakomt.

Tijdens de inspectie zullen de aangeduide installatiedelen door onze inspectieafdeling worden geïnspecteerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze aan één van onze medewerkers!

Bel of mail!